Schoonmaak controles volgens VSR richtlijnen kunt u laten uitvoeren door SamondFood. We werken met de
Acceptance Quality Limit (AQL). De AQL geeft aan hoeveel procent van het totaal aantal te controleren elementen
in de steekproef afgekeurd mag worden. In het geval van een kantoorgebouw is dit 7% voor bureaukamers en
verkeersruimten en 4% voor de sanitaire ruimten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vuilfouten, methodefouten en materiaalfouten. Een vuilfout betekent
dat een element niet is schoongemaakt. Een methodefout betekent dat een element is schoongemaakt maar op de
verkeerde manier en een materiaalfout betekent dat het element niet schoon te maken is ofwel moeilijk bereikbaar
is of op onjuiste wijze is behandeld of blijvend beschadigd.

Resultaat van de controle/meting is simpel: voldoende of onvoldoende. De fouten worden gecumuleerd en afgezet
tegen de (steekproef) norm. Ofwel van subjectief naar objectief.
Meer lezen over deze dienst ga dan naar onze website:   www.samond.nl/vsr
Is schoon wel schoon? Van subjectief naar objectief!
Copyright © 2014 - SAMOND - All Right Reserved
Website
Webwinkel
Instore
Social Media
Beheer
E-Mailing
Drukwerk
Fotografie
Food communicatie+marketingbureau
professioneel en betaalbaar
SAMOND FOOD
Hoefweg 205b 2e etage
2665 LB Bleiswijk

Postbus 117
2700 AC Zoetermeer


Tel: 079 2600 097
E-mail: food@samond.nl
HACCP
Downloads
VSR-AQL